20180125 1515560 1024x768W czwartek 25 stycznia 2018 roku przeżywaliśmy emocje związane z ogłoszeniem wyników Powiatowego Konkursu Historycznego z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Nasi uczniowie wraz z rodzicami i opiekunem zostali zaproszeni na sesję Rady Powiatu, podczas której okazało się, iż drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce. Pan starosta Andrzej Okruciński powitał wszystkich uczestników wraz z rodzicami i opiekunami, a następnie wręczył wraz z panią Marią Wiśniewską - przewodniczącą Rady Powiatu oraz panem Franciszkiem Gutowskim – wicestarostą wspaniałe nagrody, składając gratulację dumnym rodzicom i opiekunom. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Witkowski oraz Miłosz Wojciechowski z klasy 7b.
Chłopcy po eliminacjach szkolnych okazali się najlepszymi znawcami historii Powstania Styczniowego. Reprezentowali szkołę jako drużyna, biorąc udział w finale konkursu 16 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu –Dobrzyniu. Rozwiązali test wykazując się ogromną wiedzą dotyczącą przebiegu powstania na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Dobrzyńskiej.
Gratuluję serdecznie!!!

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect