20180612 2050131 1024x768W dniach 11-15.06. 2018 r. znawcy i miłośnicy przyrody z naszej szkoły wzięli udział w projekcie realizowanym przez Departament Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu „Lubię tu być.. na zielonym!”, który w formie zielonych szkół organizuje pięciodniowe pobyty dzieci i młodzieży w parkach krajobrazowych naszego regionu. Ich celem jest wypoczynek połączony z intensywną edukacją przyrodniczą.
Pragniemy dodać, że dyrektorem Departamentu Środowiska jest mieszkanka Kowalewa Pom.- pani Małgorzata Walter.
W ramach tego projektu poznaliśmy najpiękniejsze i najatrakcyjniejsze przyrodniczo i turystycznie miejsca Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i okolicznych miejscowości. Naszym opiekunem został sam dyrektor NPT – pan Andrzej Sieradzki. Wspierały go „Zielone Edukatorki” – Dorota Sajbor i Magdalena Kaczmarek, które towarzyszyły nam każdego dnia, dbając nie tylko o realizację bogatego programu edukacyjnego, ale również o nasz czas wolny.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Parku Solankowego w Inowrocławiu. Realnie poczuliśmy panujący tu mikroklimat, poznaliśmy sposoby zagospodarowania solanki, a także jej wpływ na roślinność. Następnie udaliśmy się do naszej bazy w Kruszwicy. Po zakwaterowaniu Zieloni Edukatorzy przedstawili nam szczegółowy plan Zielonej Szkoły.
W ciągu kolejnych dni zwiedziliśmy Mysią Wieżę i Kolegiatę św. Piotra i Pawła w Kruszwicy. Odbyliśmy poranny rejs statkiem „Rusałka”, ze śniadaniem na pokładzie, na Półwysep Potrzymiech. Tam odbyły się warsztaty z ornitologii, dendrologii, spacer ścieżką przyrodniczą.
Ciekawym punktem naszego programu była wizyta w Cementowni „Kujawy” w gminie Barcin. Poznaliśmy sposoby unieszkodliwiania odpadów, wykorzystania odpadów jako paliwa alternatywnego, zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. Dowiedzieliśmy się, jak produkuje się cement. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w zakładzie, w tym sterownię, gdzie pracownicy za pomocą kamer i innych urządzeń pomiarowych czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem cementowni. Specjalnie dla nas przygotowano pokaz kruszenia skał materiałami wybuchowymi w położonej niedaleko kopalni kruszywa.
Odwiedziliśmy także Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Poznaliśmy walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich.
Spacerowaliśmy również po lesie należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich. Przesympatyczny leśnik opowiedział nam o wpływie lasów na klimat, zorganizowano również gry i zabawy leśne.
Były jeszcze warsztaty fotografii przyrodniczej, strzelanie z łuku i tańce na świeżym powietrzu.
Ostatniego dnia udaliśmy się do siedziby NPT w celu podsumowania naszego pobytu i pożegnania pana dyrektora Andrzeja Sieradzkiego i Zielonych Edukatorek. Zostaliśmy pochwaleni za pracę, zaangażowanie, za wzorowe zachowanie się, za integrację i współdziałanie wszystkich uczestników bez względu na wiek.
To był piękny czas, wspaniała pogoda, urocze miejsca. Zostaną one na zawsze w naszej pamięci.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect