1 1024x768PODZIĘKOWANIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pom. wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania
Pani Małgorzacie Walter
– Dyrektorowi Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umożliwienie poznania walorów turystyczno-przyrodniczych Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego

oraz za stworzenie wspaniałych warunków do edukacji przyrodniczej
i aktywnego wypoczynku w ramach projektu „Zielona szkoła”.

                                                                                                                                                  Uczestnicy

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect