Bez tytułu 1024x768Grupa nieformalna składająca się z rodziców ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim wraz ze Stowarzyszeniem TOBIE MY otrzymała w konkursie "Inicjuj z FIO na start" dofinansowanie w wysokości 5000 zł na realizację projektu pod nazwą "Lekcja szachów 2".
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w okresie od września do grudnia 2018 roku.


Celem głównym projektu jest zwiększenie wsparcia w postaci zajęć dodatkowych dla 50 dzieci z klas I-IV. Cele szczegółowe to: zwiększenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia, kształcenie pamięci i rozwijanie koncentracji, zapamiętywanie szczegółów nauka odwagi, pokory zasad „fair play” ponadto kształtowanie umiejętności praktycznych: nauka reguł i zasad gry, rozwój zmysłu twórczego, oraz umiejętności podejmowania decyzji u 50-ga dzieci.
Rekrutacja dzieci poprzedzona była szeroką akcją informacyjną plakaty zostały umieszczone na stronie internetowej oraz wywieszone w budynku Szkoły. W ramach projektu odbywają się zajęcia szachowe dla czterech grup dzieci z klas I-IV prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Ponadto zostanie też zorganizowany wyjazd dzieci do Planetarium w Toruniu oraz do Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect