DSC 0352                                   „Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz,
                                    ale to jak się to odbija w mózgu słuchającego”.
                                                                                   Józef Piłsudski

Kiedy świętujemy rocznicę odzyskania Niepodległości, nieuchronnie staje przed nami pytanie, jak współczesnej młodzieży przybliżyć historyczne fakty, wzniosłe chwile odradzania się Rzeczyspopolitej i codzienne życie Polaków w tych czasach.
Zdecydowaliśmy się, mam nadzieję, w niebanalny sposób przybliżyć uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim te czasy.


Nauczyciele zorganizowali 20 stacji, baz, w których przybliżali życie ludzi tamtej epoki. Rozpoczynało je spotkanie z Józefem Piłsudskim, który opowiadał o swoich przemyśleniach, decyzjach i podjętych działaniach, które przyczyniły się do odzyskania wolności. W kolejnej sali omawiano Bitwę Warszawską, jej przyczyny i skutki.
Piękny pokaz gimnastyczny i prezentację dokonań przygotowali uczniowie i nauczyciele, którzy omawiali dokonania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Jego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego.
Jednak życie ludzi w każdej epoce to nie tylko walka, ale też codzienność, praca, nauka i przyjemności. Stąd w kolejnych salach można było poznać tradycje kulinarne z początku XIX wieku, porozmawiać o odkryciach geograficznych i naukowych Polaków, rozszyfrować tajne wiadomości, poczytać poezję, poznać literatów epoki. Nigdy bowiem chyba nie zdarzył się w literaturze polskiej tak bujny rozkwit życia literackiego. W sali teatralnej wystawiliśmy etiudę teatralną „Lekcja języka polskiego” na podstawie „Ferdydurke” Gombrowicza. Teraz już chyba wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, dlaczego „...Słowacki wielkim poetą był...”.
Ważnym składnikiem życia kulturalnego Dwudziestolecia było kino.
W sali kinowej przybliżano filmy i sylwetki artystów tamtych lat: Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy czy Eugeniusza Bodo.
A po kinie? Oczywiści wizyta w kawiarni, gdzie na żywo posłuchaliśmy wielkiego przeboju „Miłość ci wszystko wybaczy...”, i wieczór w „Adrii”, która była, w okresie międzywojennym, pierwszą w Polsce, na szeroką skalę udaną próbą stworzenia nowoczesnego lokalu rozrywkowego o charakterze europejskim. Tu najpierw oglądaliśmy tancerki w porywającym charlestonie, a potem sami uczyliśmy się tego tańca.
O godzinie 11.11 wszyscy wspólnie wraz zaproszonymi gośćmi, wśród których była pani wicekurator Maria Mazurkiewicz, odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. W tej uroczystej chwili wzięło udział 900 osób. Następnie wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru i obejrzeliśmy etiudę taneczną, która nawiązywała do wydarzeń z czasów rozbioru Polski i przypominała słowa Józefa Piłsudskiego, że „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.
Wszystkim wydarzeniom tego dnia towarzyszył wernisaż „Dla Niepodległej”. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole uczniowie klas I- III stworzyli prace, które odnoszą się do symboli oraz wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny, przenosząc w sferę znaku plastycznego ideę niepodległości, polskości. Namalowali portrety sławnych Polaków i napisali listy, w których opisywali swoje uczucia związane z Ojczyzną, składali Jej życzenia i zobowiązania. Zorganizowali też koncert pieśni patriotycznych i przemarsz ulicami Kowalewa Pomorskiego.
13 listopada natomiast Samorząd Uczniowski przygotuje kapsułę czasu, w której zamknie wiadomości dla przyszłych pokoleń. Napisali je uczniowie po całym dniu „bycia” w epoce dwudziestolecia międzywojennego.
My, nauczyciele, mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii zapadnie uczniom w pamięci na wiele lat.

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect