1W środę 14 listopada 2018 r. członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego wraz
z opiekunami spotkali się z panią Renatą Falutą-Kaszubowską – dyrektor oraz panią Małgorzatą Pęcherską-Żary - wicedyrektor. Było to pierwsze, oficjalne spotkanie nowego składu Zarządu Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją szkoły, podczas którego poruszono wiele tematów dotyczących uczniowskiej pracy i działalności. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przedstawili swoje propozycje działań i omówili pomysły, jakie chcieliby zrealizować w bieżącym roku szkolnym. Rozmawiano również o akcjach i uroczystościach, jakie planują zorganizować uczniowie. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego- Weronika Czachorowska przedstawiła pani dyrektor wypracowany przez uczniów Plan Pracy Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Dyrekcja szkoły przyjęła propozycje zawarte w tym dokumencie i zadeklarowała swoje wsparcie w podejmowanych inicjatywach.2

1

3

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect