IMG 2270W mijającym roku szkolnym uczniowie klasy 1a brali udział w innowacji pedagogicznej „Leporello-sposób na lekturę”.

Innowacja opierała się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu propagowanie czytelnictwa, aktywności i kultury czytelniczej poprzez stosowanie różnorodnych i interesujących form pracy z lekturą. Podczas pracy nad leporello uczniowie wdrożyli się do samodzielnego i twórczego myślenia, kształtowali wszystkie procesy myślowe oraz usprawniali swój język. W ciekawy i atrakcyjny sposób dokonywali analiz literackich, porównań, uogólnień i wyciągali wnioski dotyczące bohaterów i ich czynów. Charakterystyczna harmonijkowa budowa leporello pozwalała odkrywać kolejne tajemnice lektury poprzez otwieranie poszczególnych stron, a zarazem zamykanie innych. Uczniowie rozwijali kreatywność, rozbudzali swoją wyobraźnię, wyszukiwali informacje i je porządkowali. W trakcie wykonywania leporello obowiązywały zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera i współdziałanie.

Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.  Uczniowie zaczęli postrzegać czytanie jako coś atrakcyjnego i fascynującego. Zajęcia innowacyjne odbywały się podczas zajęć lekcyjnych edukacji polonistycznej.  Opracowanych zostało  6 lektur:

- W. Cichoń „Cukierku, ty łobuzie” (listopad 2023r.)

- J. Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”(styczeń 2024r.)

- Cz. Janczarski „Jak Wojtek został strażakiem” (marzec 2024r.)

- D. Parlak „Kapelusz Pani Wrony”(marzec/kwiecień 2024r.)

- H. Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko” (maj 2024r.)

- M. Terlikowska  „Drzewo do samego nieba” (czerwiec 2024r.)

 

 

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect