IMG 2310W mijającym roku szkolnym uczniowie lasy 1a brali udział w Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym „Literki w akcji”, Projekcie  Fundacji Uniwersytet Dzieci
 pt. „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie? Oraz  Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Wszystkie  projekty opierały się na organizacji lekcji w sposób twórczy, kreatywny, dający uczniom możliwości samodzielnego tworzenia, doświadczania, odkrywania.
 
Projekt  „Literki w akcji”  realizowany był poprzez różnorodne zadania, które obejmowały wprowadzanie nowych liter. Celem głównym była aktywizacja uczniów w procesie nauki alfabetu, rozwijanie kompetencji kluczowych- czytania i pisania  poprzez integrację nauki
 z działaniami twórczymi i wykorzystaniem różnorodnych metod. Każde zajęcia były starannie przygotowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, co pozwoliło na skuteczne osiąganie założonych celów edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono 24 lekcje.
Projekt „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”  Celem tego projektu było rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.  W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklu 8 lekcji, opartych na Metodzie Pytań i Doświadczeń.  Udział w lekcjach projektowych wzbogacił wiedzę uczniów, poszerzył zakres  informacji w zakresie omawianego tematu, rozwinął umiejętność śmiałego zadawania pytań, poszukiwania informacji 
i odpowiedzi na poszukiwane pytania.


„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, to projekt mający na celu zapoznanie uczniów
z zasadami bezpieczeństwa  w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.  W ramach projektu odbyły się 4 lekcje, zakończone Ogólnopolskim testem  Wiedzy o Bezpieczeństwie, podsumowującym i sprawdzającym wiedzę dzieci.

Wszyscy uczniowie aktywnie i  z dużym zaangażowaniem brali udział w lekcjach projektowych. Zajęcia te dostarczyły dzieciom wielu nowych doświadczeń, wzbogaciły wiedzę i umiejętności pierwszaków. Wszyscy otrzymali dyplomy i certyfikaty uczestnictwa.

W przyszłym roku szkolnym również planujemy udział w ciekawych projektach dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów!

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect