cert zach            Nauczyciele Zespołu kształcenia specjalnego i integracyjnego realizowali Ogólnopolski  Projekt  Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny - wszyscy równi”.  Jego celem było uwrażliwienie na obecność, potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń wobec tych osób  i przygotowanie do współdziałania z nimi.

            Projekt odbywał się w klasach 0 - 8  od września do maja. Obejmował 10 zadań związanych z różnego typu dysfunkcjami, chorobami  przewlekłymi, niepełnosprawnościami. Realizowany był w formie: quizu, gazetek tematycznych, prezentacji multimedialnych, kącika książek z danej dziedziny, akcji charytatywnych, zapraszania ciekawych osób, wspólnych warsztatów kulinarnych.

            Uczniowie poznali potrzeby, oczekiwania osób niepełnosprawnych oraz trudności,  z jakimi spotykają się na co dzień. Mimo różnych dysfunkcji też chcieliby być traktowani z szacunkiem. Mają różne zainteresowania, umiejętności. Chcą być potrzebni i pomocni. Oczekują pomocy, ale również mogą pomagać innym. Pomagajmy sobie wzajemnie!

           

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect