W ponad 190 - letniej działalności szkoły przez jej progi przeszło wiele tysięcy młodych mieszkańców Kowalewa. Tylko w okresie powojennym ukończyło ją ok. 6 tysięcy uczniów. Wielu z nich na stałe zagości w naszej pamięci. Są między nimi naukowcy, politycy, lekarze, prawnicy, publicyści, artyści oraz jej późniejsi pedagodzy. Dla przykładu warto w tym miejscu wymienić takie nazwiska jak:

ABSOLWENCI SP
Kolejność chronologiczna (wg roku ukończenia)

Ewa Symonides

  Profesor dr hab., autorytet w dziedzinie ochrony przyrody, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji i towarzystw naukowych oraz Komitetów Naukowych PAN. Ekspert w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, członek Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz członek Rady Redakcyjnej "Kosmosu".
Była m.in. wiceministrem środowiska - Głównym Konserwatorem Przyrody, wiceprzewodniczącą i przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ekspertem ds. różnorodności biologicznej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, dziekanem Wydziału Biologii UW. Przebywała jako visiting professor w zagranicznych placówkach naukowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Wietnamie. Autorka ponad 160 publikacji naukowych i ok. 20 ekspertyz z zakresu ochrony przyrody.

(absolwentka 1957 r.)

Czesław Sobociński

  Znany toruński architekt. Autor projektów kilku kościołów, m.in. św. Antoniego na Wrzosach oraz Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie, autor projektu budynku Banku Millenium, wyróżniony tytułami: "Obiekt Roku '97" oraz "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw '98". Ostatnia praca to budynek mieszkalny z przestronnymi tarasami na nowopowstającym osiedlu "Winnica".

(absolwent 1957 r.)

Janusz Traczykowski

  Znany toruński dziennikarz, podróżnik. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta Ilustrowanego Kuriera Polskiego w Bydgoszczy. Kierownik oddziału tej redakcji w Toruniu, współpracownik "Kujaw" i "Kulis". Stypendysta rządu greckiego Andreasa Papandreu. Autor książki "ELAS znaczyło wolność", o Polakach w greckim ruchu oporu. Ulubione zajęcie - podróże; odwiedził ponad 40 krajów na czterech kontynentach.

(absolwent 1962 r.)

Bogusław Pietrulewicz

  Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Wydziału Mechanicznego. Założyciel i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Problemy Profesjologii". Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych.

(absolwent 1964 r.)

Andrzej Antoni Grabowski

  Od 1984r. włodarz gminy Kowalewo Pomorskie. Ojciec dwóch synów. Odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pełniąc funkcję Burmistrza Miasta, przyczynił się do zdobycia przez samorząd wielu prestiżowych wyróżnień. Były to m.in.: Nagroda Marszałka Województwa, tytuł Sportowy Obiekt Roku i najważniejsza: "Diament Regionu" w kategorii pozyskanych środków unijnych oraz "Diament Regionu" w głosowaniu mieszkańców województwa. Uplasowanie gminy w Złotej Setce najlepiej zarządzanych samorządów.
Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz członek Programowej Rady Strategii Województwa.

(absolwent 1964 r.)

Adam Traczykowski

  Profesor Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wiejskiego, założyciel i właściciel firmy PPH VIT - TRA, która zdobyła zaszczytne miano Mistrza AGRO - LIGI.
Był m.in. dziekanem Wydziału Zootechnicznego Akademii Techniczno - Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Autor ponad 100 publikacji naukowych.

(absolwent 1967 r.)

Roman Ratyński

  Po ukończeniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie stopniowo piął się po szczeblach kariery. Był m.in. ordynatorem w Państwowym Zakładzie Leczenia Zwierząt w Małym Pułkowie, inspektorem w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wąbrzeźnie, zastępcą Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Obecnie jest pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy i pełni funkcję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

(absolwent 1974 r.)

Jacek Janiszewski

  Doktor socjologii, wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założyciel i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA, organizującego m.in. Forum Gospodarcze - spotkania wybitnych ludzi polityki i biznesu.
Był m.in. wiceministrem a następnie ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz posłem na Sejm III kadencji.
Autor kilku publikacji naukowych.

(absolwent 1975 r.)

Justyna Janiszewska (Kotowska)

  Doktor nauk medycznych, psycholog, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w komunikacji z chorym w zaawansowanej fazie choroby somatycznej. Współpracuje z Hospicjum Gdańskim im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Domem Hospicyjnym Caritas im. Św. Józefa w Sopocie.
Autorka 36 prac naukowych.

(absolwentka 1987 r.)

Maciej Jabłoński

  Kompozytor, doktor hab. przedmiotów teoretycznych, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Autor ok. 90 kompozycji (sonat, symfonii, koncertów fortepianowych i skrzypcowych, kwartetów smyczkowych i in.) . Laureat kilku konkursów kompozytorskich. Jego utwory wykonywane były m.in. w Polsce w ramach Dni Kompozytorów Krakowskich i "Warszawskiej Jesieni", w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii i na Słowacji. Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Członek Związku Kompozytorów Polskich.

(absolwent 1989 r.)

Leszek Grabowski

  Stypendysta i absolwent wydziału Business and Public Policy w Naval Postgraduate School w Monterey, USA (MBA 2005). Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
Obecnie Szef Finansów Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy, instytucji zajmującej się wspieraniem transformacji wojskowej i doskonaleniem interoperacyjności Sojuszu Północnoatlantyckiego.

(absolwent 1990 r.)

Ewa Żary - Sikorska

  Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka. Wykładowca Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Beneficjent voucherów badawczych oraz programów stypendialnych finansowanych ze środków unijnych.
Autorka kilku publikacji naukowych oraz skryptów akademickich.

(absolwentka 1994 r.)

Justyna Pytel - Zwolak

  Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. Pracuje w USA na stanowisku postdoctoral research fellow w Oregon State University. Zajmuje się pracą w dziedzinie kwantowej teorii informacji oraz badaniami nad poprawą systemu edukacji na poziomie szkoły wyższej w dziedzinie fizyki i matematyki. Współpracuje z naukowcami w Los Alamos National Laboratory.
Autorka kilku publikacji naukowych.

(absolwentka 1998 r.)

Marta Moszczyńska

  Była aktorką i wokalistką teatru Studio Buffo, obecnie solistka Piotra Rubika. Grała w musicalu "Romeo i Julia" Janusza Józefowicza główną rolę Julii. Wystąpiła w kantacie Piotra Rubika "Zakochani w Krakowie", oratorium "Habitat, moje miejsce na ziemi" oraz w oratorium "Santo Subito" poświęconym pamięci papieża Jana Pawła II.

(absolwentka 2002 r.)

Katarzyna Golomska

  Wokalistka zespołu "Lilly Hates Roses". Po zwycięstwie w konkursie Make More Music podpisali kontrakt płytowy z wytwórnią Sony Music. Pierwsza płyta "Something to Happen" została wydana 30 lipca 2013. Koncertują w Polsce, a także w Niemczech i Irlandii.

(absolwentka 2007 r.)