szachy

   Celem projektu „Edukacja poprzez szachy” jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Zajęcia za zgodą organów prowadzących są obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej przez dwa lata. Ta innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

   Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w Szkole” czytamy między innymi: „Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczynić się do osiągnięcia spójności 3 3społecznej i realizacji celów politycznych, takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień. Bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania”. W roku szkolnym 2015/16 zajęcia były prowadzone w klasach II b, II c, I a i I d. W roku bieżącym zajęcia prowadzone są w klasach I a, II c i III c.

Wczytuję - proszę czekać ...

1 83 41 2

 1 83 43 7

1 81 83 7

 

Wczytuję - proszę czekać ...

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect