DSC 4064

29 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie realizowanego w naszej szkole projektu Erasmus+ „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach”. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań projektowych oraz upowszechnianie rezultatów programu. Podzieliliśmy się z zebranymi naszymi doświadczeniami oraz zachęcaliśmy do podejmowania inicjatyw w zakresie oferowanych przez projekt możliwości.
Z naszej szkoły w spotkaniu udział wzięli: pani dyrektor Renata Faluta-Kaszubowska, pani wicedyrektor Małgorzata Pęcherska-Żary, nauczyciele - wszyscy uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz pozostali członkowie grona pedagogicznego. Byli też uczniowie, którzy odebrali nagrody za konkursy na przypinkę i rolkę „20 lat Polski w Unii Europejskiej”.


W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: pani Beata Sikorska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, pan Jacek Żurawski – burmistrz miasta Kowalewo Pomorskie, pani Monika Piróg – sekretarz gminy, pani Magdalena Górna – skarbnik gminy, pan radny Jerzy Koralewski, pani Monika Kozińska - Kierownik Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania oraz pani Natalia Brudz-Huzior. Gościliśmy także dyrektorów wszystkich lokalnych placówek oświatowych.
Na spotkaniu głos zabrały pani dyrektor Renata Faluta-Kaszubowska oraz koordynator projektu – pani Anna Górna. Były podsumowania, podziękowania, refleksje, wspomnienia oraz konkretne przykłady efektów i działań, jakie wdrożono do codziennej pracy w szkole dzięki uczestnictwu nauczycieli w zagranicznych mobilnościach edukacyjnych. 22 nauczycieli z naszej szkoły brało udział i z powodzeniem ukończyło kursy zagraniczne o urozmaiconej tematyce. Każdy otrzymał również certyfikat wydany przez właściwą organizację przyjmującą. Na podsumowaniu wręczono jeszcze każdemu z tych nauczycieli zaświadczenie Europass – Mobilność, czyli oficjalny dokument Unii Europejskiej potwierdzający okresy szkolenia w innym kraju europejskim w ramach zorganizowanego wyjazdu. Dokument Europass – Mobilność zawiera opis umiejętności nabytych w trakcie kursu.
Oto wszyscy uczestnicy mobilności edukacyjnych w kolejności, w jakiej brali udział w kursach od marca 2023 r. do marca 2024 r.
Anna Górna, Arletta Żuławska-Jastrzębska, Joanna Latanowicz, Kamila Oleszczak, Agnieszka Rudnicka, Justyna Bąkowska, Marta Zielińska, Aleksandra Góralska, Natalia Kamińska, Jolanta Wypych, Gabriela Papierkiewicz-Brzustowska, Danuta Kraśniewska, Monika Lüdtke, Justyna Sankiewicz, Monika Wolska, Robert Bejgier, Renata Faluta-Kaszubowska, Małgorzata Pęcherska-Żary, Dorota Witkowska, Ilona Wrzesińska, Agata Świątek, Marcin Rybacki
Na zakończenie zaprezentowano krótki film (autor: pani Monika Lüdtke), w którym pokazujemy, co nam i całej społeczności szkolnej dał projekt „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach”. Przedstawiamy, jak działamy na co dzień i dlaczego warto korzystać z szerokiej oferty i różnorodnych akcji programu Erasmus+, który naprawdę gwarantuje nowe perspektywy i szersze horyzonty.

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect