PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wpłaty na RR prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły bądź na konto bankowe z dopiskiem:

składka na RR, imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

nr konta: 40 9496 0008 0000 0866 2000 0001


Lp. Nazwisko i imię
1 Ewa Wojciechowska - przewodnicząca
2 Krzysztof Kostusiak - wiceprzewodniczący
3 Magdalena Budzińska - sekretarz
4 Wiesław Chmielewicz- skarbnik

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim

Klasa 0 a
Małgorzata Mikulska

Klasa I a

Paweł Rzeźniczek
Klasa I b 
Krzysztof Kostusiak

Klasa I c

Żaneta Czołgowska
Klasa I d
Paulina Dunajska 

Klasa II a
Dorota Jankowska 

Klasa II b

Kamila Matczak- White

Klasa II c

Marzena Dzwonkowska

Klasa III a
Ewelina Terpiłowska 

Klasa III b
Katarzyna Kędzierska 

Klasa III c
Joanna Marcinkowska

Klasa IV a

Michalina Wiśniewska

Klasa IV b
Agnieszka Chruściel

Klasa IV c
Kamila Kosk 

Klasa V a
Magdalena Gadomska 

Klasa V b

Anika Puwalska

Klasa VI a

Magdalena Budzińska

Klasa VI b

Ewa Wojciechowska

Klasa VI c

Dorota Ćwik

Klasa VII a 

Karolina Lenczewska - Bąk

Klasa VII b

Wiesław Chmielewicz

Klasa VII c

Przemysław Pieniążkowski

Klasa VII d

Ewelina Sztejnhagen

Klasa VIII a

Sylwia Wybraniec

Klasa VIII b

Donata Midura

Klasa VIII c

Anna Panak

 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect