Firma Gastronomiczna

"Jubilatka" Małgorzata Sobiechowska

87-200 Wąbrzeźno ul. Kwiatowa 14a


Szanowni Rodzice, istnieję możliwość wykupienia posiłków w szkole dla dzieci, opłatę należy uiszczać na konto 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z posiłków.

Nr konta: 11 1910 1048 2698 1341 7360 0001

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, szkołę, kwotę oraz okres za jaki jest uiszczana opłata. Nie może być ona mniejsza niż za okres 2 tygodni. Nie ma możliwości wykupienia obiadów na poszczególne dni.

Koszt obiadu wynosi:
zupa - 1,60
II danie - 5,20

W przypadku choroby lub dłuższej nieobecności dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: 606 108 971 lub 664 197 295. Pieniądze zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu.

 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect