GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ           

unnamed 

 Poniedziałek      8.00 - 13.00 
 Wtorek   8.00 - 13.00 
 Środa    8.00 - 13.00 
 Czwartek        8.00 - 13.00 
 Piątek 

  8.00 - 13.00 

 Ze  względu na obecny stan pandemii informuję, iż w rozpoczynającym się roku szkolnym 2021/2022 nie będzie przeglądu głów u państwa dzieci.

Dlatego proszę o dokonanie tej czynności w warunkach domowych 1 x w tygodniu. Jeśli ktoś z państwa będzie miał problem z oceną sytuacji, proszę o kontakt  telefoniczny z pielęgniarka szkolną przez numer telefonu szkolnego.    W danej sytuacji wspomogę państwu w ocenie stanu skóry głowy.

Dokonanie przeglądu u całej szkoły jest niemożliwe poprzez zachowanie wytycznych GIS oraz MZ, w którym jest mowa tylko o badaniach profilaktycznych klas 1, 3, 5 oraz 7 . Chcę przybliżyć państwu jak  będą wyglądały badania profilaktyczne:

1. Uczeń wchodzący do gabinetu na badania będzie miał zmierzoną temperaturę ciała.

2. Będzie proszony o zdezynfekowanie rąk.

3. Możliwa będzie prośba o zakrycie ust i nosa maseczką, ten zapis dotyczyć będzie uczniów klas 5 i 7.

4. Badania uczniów  będą odbywały się w odstępach 15 minutowych między każdym uczniem, gabinet będzie wietrzony.

5. Uczniowie klas badanych tj. 1 (dotyczy tylko uczniów, którzy nie mieli wykonanego bilansu 6-cio latka ), 3 i 7 otrzymają karty badania profilaktycznego, czy badania te w POZ odbędą się tego na obecna chwilę nie wiemy. Dlatego po otrzymaniu karty bilansowej przed zgłoszeniem się na badanie u lekarza proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze swoimi Ośrodkami Zdrowia.

6. W obecnym roku szkolnym nie będzie wykonywana profilaktyka fluorkowa potocznie zwana fluoryzacją ze względów bezpieczeństwa.

7. Rodzic, którego dziecko w czasie pobytu w szkole będzie wymagało pomocy pielęgniarskiej z powodu  nagłego zachorowania lub urazu  zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie. W przypadku jakichkolwiek objawów  przypominających chorobę górnych dróg oddechowych uczeń jest odsyłany do domu i oczekując na państwa pozostaje w Izolatorium na terenie szkoły.

8. Badania oraz pierwsza pomoc w razie nagłego zachorowania wykonywane przez pielęgniarkę będą odbywały się w reżimie sanitarnym  z zastosowaniem środków ochrony osobistej tj. fartuch ochronny, rękawiczki, maseczka lub przyłbica, środki dezynfekcyjne, fartuch barierowy.

Pozostałe środki bezpieczeństwa określa Zarządzenie GIS oraz MZ dotyczy dezynfekcji gabinetu profilaktycznego. Dokument został stworzony na potrzeby szkoły i znajduje się w dokumentacji szkoły oraz w gabinecie profilaktycznym.

                                                                           Pielęgniarka szkolna

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect