Plakat rekrutacja logo

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  w naszej szkole na rok szkolny 2024/2025 rusza od 19.02.2024r. do 6.03.2024r.

 

Poniżej zamieszczamy druki niezbędne do rekrutacji

 

INFORMACJA NA TEMAT KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  -PDF

- ZARZĄDZENIE NR 11/2024 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 24 stycznia 2024r. - PDF

 

 

1. Przedszkole

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   PDF  WORD
- DEKLARACJA WOLI - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  PDF  WORD

 

2. Szkoła Podstawowa - klasy pierwsze klasa

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PDF  WORD

- ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z OBWODU SZKOŁY PDF  WORD

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM NA POZIOMIE KLAS 1-3 PDF WORD

- REGULAMIN DO KLASY SPORTOWEJ - PDF

 

3. Klasa IV z rozszerzonym językiem angielskim

 

- regulamin rekrutacji do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim - PDF

- wniosek o przyjęcie do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim - PDF

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY CZWARTEJ
Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie w sekretariacie szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów „Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim” do dnia  06.03.2024 r. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej szkoły http://www.sp.kowalewopomorskie.pl (zakładka: Rekrutacja) lub otrzymać w sekretariacie szkoły. Do oddziału z rozszerzonym językiem angielskim przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki testu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego.

Uprzejmie informujemy, że test sprawdzający poziom zaawansowania językowego dla kandydatów do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim przeprowadzony będzie we wtorek 12 marca 2024 r. o godzinie 13.40 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim; sala 215 (II piętro).  Na teście uczniowie muszą posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Uczniowie przynoszą ze sobą tylko długopisy NIEWYMAZYWALNE z niebieskim bądź czarnym tuszem. Uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego dla I etapu edukacyjnego.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect