UMIEM PŁYWAĆ1

   Nasza szkoła po raz kolejny jest beneficjentem projektu nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ dla dzieci klas I - III. Jest to największy projekt z zakresu nauki pływania realizowany w Polsce w ramach akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki , koordynatorem którego jest Kujawsko Pomorski Związek Pływacki. Projekt trwać będzie od września do grudnia 2016r. W projekcie biorą udział 4 grup po 12 do 15 osób .
   Projekt obejmuje 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Każda grupa ma zajęcia jeden raz w tygodniu przez 90 minut. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni w naszym mieście. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich dzieci i prowadzą go instruktorki pływania Jolanta Zarembska i Paulina Szymańska.
   Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, stanowią atrakcyjną propozycję zdobywania umiejętności pływackich. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
    Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływając na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
   Po ukończeniu projektu dzieci nabędą podstawowe umiejętności pływania otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 

1 83 43

 567

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect