DSC00320 1024x768Żyjąc w pośpiechu, zapominamy, że jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i stan planety. Nasze potrzeby wciąż rosną, czego konsekwencją są między innymi ubywające w zatrważającym tempie bogactwa naturalne, ogromne zanieczyszczenia powietrza, wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że takie postępowanie doprowadzi nas do zagłady, dlatego wychowując przyszłe pokolenia, musimy skupić się na krzewieniu postawy proekologiczne.
Dnia 17 listopada 2017 odbył się w naszej szkole V Gminny Konkurs Ekologiczny Mały ekolog dla klas 0 - II pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pom., p. Andrzeja Grabowskiego.

Konkurs został zorganizowany przez p. Karolinę Gręźlikowską i p. Justynę Bąkowską. Swoją obecnością zaszczycili nas Sekretarz Gminy - p. Ewa Bąk, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom. – p. Sylwia Sadowska oraz Dyrektor SP w Kowalewie Pom., p. Benedykt Mroziński. W konkursie wzięło udział 16 uczestników. Dzieci pracowały w dwu- i trzyosobowych zespołach. Z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wystąpili: Maja Zarembska i Milan Zacharek , z Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom. - Bartosz Dębiński, Mikołaj Piórkowski oraz Mikołaj Orzechowski. W kategorii klas 0 wziął także udział oddział przedszkolny 0 b ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W kategorii klas I – II wystąpili: Franciszek Lipiński i Miłosz Banasik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, Wiktor Boniecki, Kacper Dunajski, Agata Makowska z klasy I b oraz Jan Jastrzębski, Małgorzata Dulka i Jakub Osmański z klasy II b SP w Kowalewie Pom.
Nad przebiegiem konkursu czuwało dwuosobowe jury: p. Elżbieta Kuciak – Olszewska, nauczyciel przyrody i p. Grażyna Zacharek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestnicy konkursu zmagali się z sześcioma zadaniami. Pierwsze z nich poległo na dobraniu zwierzęcia pożytecznego do szkodnika, którego zjada. Drugie zadanie w kategorii klas 0 polegało na wybraniu spośród obrazków tych, które przedstawiają właściwe zachowania w lesie. Dzieci z klas I – II układały puzzle przedstawiające mak, słonecznik i konwalię. Podawały nazwy roślin i odpowiadały, czy są pod ochroną. Uczestnicy konkursu musieli także wykazać się znajomością zwierząt będących pod ścisłą ochroną i odnalezieniu ich pośród zdjęć różnych zwierząt. W czwartym zadaniu dzieci dobierały owoc do odpowiedniego liścia drzewa. Kolejna konkurencja polegała na posegregowaniu odpadów, czyli przyporządkowaniu ich do odpowiednich sylwet śmietników. Ostatnim zadaniem w obu kategoriach było rozwiązanie dwóch zagadek o tematyce ekologicznej.
Dzieci wykazały się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii. W kategorii klas 0 pierwsze miejsce zajęły dwa zespoły: oddział przedszkolny 0 b ze SP w Kowalewie Pom. oraz klasa 0 z Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom. Na drugie miejsce zakwalifikował się zespół z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim. Natomiast w kategorii klas I – II pierwsze miejsce zajęły klasy I b i II b ze SP w Kowalewie Pom. Drugie miejsce zdobyła klasa I ze SP w Wielkim Rychnowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy SP w Kowalewie Pom., Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom. oraz Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego p. Andrzeja Grabowskiego. Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz rodzicom i wychowawcom za pomoc
w przygotowaniu dzieci do konkursu.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect