118 8915

UWAGA!

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ

ZASADY DOKONYWANIA I ROZLICZANIA WPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE

OPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE POWINNY ZOSTAĆ UREGULOWANE W PEŁNEJ WYSOKOŚCI Z MIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM, ZGODNIE  Z HARMONOGRAMEM WPŁAT DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

                            

      Wpłaty na grudzień 2023 r.  

 • należy przekazać na konto szkoły BS 88 9496 0008 0000 1720 2000 0094
 • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2023r.
 • w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek: ,,Wpłata za obiady”.
 • Wpłata za grudzień to koszt 127,5 zł ( 15 dni x 8,50stawka dzienna)

 

 

 

WAŻNE!!!

 • Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie zwracane będą na konto na pisemny wniosek, a obiady nie zostaną zarezerwowane.
 • W przypadku wpłaty mniejszej, niż opłata obowiązująca w danym miesiącu, obiady zarezerwowane zostaną wyłącznie na taką kwotę, jaka wpłynęła na konto szkoły od 1 dnia miesiąca na który wpłata została dokonana.

 

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

1.WPŁATy ZA OBIADY SZKOLNE  NALEŻY DOKONYWAĆ   Z MIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM, DO 25–GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

 1. HARMONOGRAM WPŁAT:

MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONYWANA BĘDZIE WPŁATA

TERMIN  WPŁATY

                 WRZESIEŃ 2023

do 28.08.2023

                 PAŹDZIERNIK 2023

do 25.09.2023

                 LISTOPAD 2023

do 25.10.2023

                 GRUDZIEŃ 2023

do 25.11.2023

 1. Wpłaty prosimy dokonywać zgodnie z harmonogramem na konto bankowe:

  • BS 88 9496 0008 0000 1720 2000 0094
  • w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek: ,,Wpłata za obiady”.
 2. Informacje dotyczące kwoty opłaty umieszczane będą na stronie internetowej szkoły na początku każdego miesiąca, w którym należy dokonać wpłaty.
 3. W przypadku nieobecności dziecka opłata za obiady ulega przesunięciu na następny miesiąc. Nieobecności należy zgłosić pisemnie lub poprzez dziennik elektroniczny do sekretariatu szkoły podając termin nieobecności do godziny 14:00. Opłatę odlicza się od następnego dnia po zgłoszeniu.
 4. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opłat prosimy o kontakt z sekretariatem   056 684 01 85
 
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect