UTF 8QZdjC499cie15982Ejpg 1024x76830 listopada 2017 odbyło się spotkanie trójek klasowych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej panem Benedyktem Mrozińskim oraz Samorządem Uczniowskim. Wiodącą tematyką spotkania było zapoznanie uczniów z zamierzeniem wprowadzenia zmian
w Statucie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, mające nastąpić w drugim semestrze w roku szkolnym 2017/2018.
Uczniom zostały przedstawione ich prawa i obowiązki, zmiany w zasadach klasyfikowania, oceniania i promowania. Ważnym elementem spotkania było uświadomienie uczniom, że to oni mają wpływ na proces kształcenia i wychowania, a także mają prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect