DSC 0012 1024x7681 grudnia br. w ramach akcji profilaktycznej uczniowie klas siódmych z wychowawcami: panią Marzeną Okrucińską i panią Agnieszką Rudnicką uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim. Młodszy aspirant, pan Paweł Kozłowski przedstawił uczniom, jaka odpowiedzialność spoczywa na nich za popełnienie czynu zabronionego. Przestrzegł uczniów przed konsekwencjami złych zachowań zarówno w szkole, jaki i poza nią. Zaakcentował niebezpieczeństwa wynikające z zażywania niedozwolonych substancji. Poinformował młodzież o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz zasygnalizował zjawisko cyberprzemocy wśród uczniów.


W polskim prawie odpowiedzialność karną określa kodeks karny i ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oznacza to, że młody człowiek, który dopuści się czynu zabronionego jest traktowany w zależności od wieku. Jeżeli w chwili jego popełnienia ma ukończone 17 lat, to odpowiada jak dorosły, mimo że nie jest pełnoletni i nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych. Do 13 roku życia za popełniony przez dziecko czyn konsekwencje ponoszą jego rodzice.
Funkcjonariusz policji określił, jakie środki wychowawcze i poprawcze wobec nieletnich może zastosować sąd rodzinny. Przestrzegł młodzież przed samodzielnym rozwiązywaniem problemów oraz zachęcił do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości osobom dorosłym.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect