DSC00647 1024x768Betlejemskie Światełko Pokoju ma swoją wspaniałą historię. Otóż zorganizowano je pierwszy raz w roku 1986 w Linz w Austrii jako część działań charytatywnych. Akcję Światełka w ciemności popieraną przez Austriackie Radio i Telewizję przejęli skauci austriaccy. Co roku światełko odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazywane jako symbol pokoju i pojednania między narodami. Z Betlejem przewożone jest do Wiednia, gdzie płomień otrzymują mieszkańcy miasta i skauci z wielu krajów europejskich.
Polscy harcerze kultywują zwyczaj dzielenia się Betlejemskim Światełkiem Pokoju od 1991 roku. Przejmują je od słowackich skautów. Z naszego kraju światełko jest przekazywane do innych krajów, np. Rosji, Niemiec i Danii.


Dnia 19.12.2017 zuchy z gromady Pogromcy Gargamela i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom., p. Benedykt Mroziński otrzymali od Komendanta Hufca Golub – Dobrzyń, p. Szymona Wiśniewskiego Betlejemskie Światełko Pokoju. Tego samego dnia światełko zostało przekazane na uroczystej mszy świętej w kościele św. Mikołaja mieszkańcom miasta. Natomiast 20.12.2017 zuchy podzieliły się światełkiem z Sekretarzem Gminy, p. Ewą Bąk, pracownikami poczty, banku, Apteki Mieszczańskiej, policji, przychodni Eskulap, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dyrektorem MGOK, p. Barbarą Niewidział, Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom., p. Joanną Piasecką oraz Kierownikiem MGOPS, p. Zytą Szymańską.
Cieszymy się, że dzięki działającej w SP w Kowalewie Pomorskim gromadzie zuchowej możemy krzewić zwyczaj dzielenia się światełkiem jako znakiem pokoju, pojednania i radości. Niech w każdym domu jego płomień przypomina, że najważniejszą wartością w czasie świąt Bożego Narodzenia jest zgoda, która ożywia w naszych sercach postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect