matematyka 1024x768Po raz drugi nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych naszej gminy napisali projekt i wystąpili z wnioskiem o dotację do Fundacji mBanku. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Małgorzata Kłos, również była współautorem. Koordynatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie.
Projekt nazywa się ,,Enigmatyczny Sherlock”. Udało nam się!!!. Wspólne pomysły zyskały akceptację Fundacji mBanku i mamy do dyspozycji około 4000,00 zł.
Również Gmina Kowalewo Pomorskie, podobnie jak w zeszłym roku, będzie partycypowała w realizacji projektu kwotą 700,00 zł. Dziękujemy za zrozumienie naszej idei współpracy międzyszkolnej i wymierną pomoc.

Nasza szkoła ściśle współpracuje z innymi szkołami z terenu naszej gminy na płaszczyźnie matematyki. Bardzo nam zależy, aby również nasi najzdolniejsi uczniowie współpracowali i rywalizowali między sobą na planszach gier, nad rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych oraz wspólnie poznawali inne oblicza matematyki. Pragniemy ich zebrać razem w innym miejscu niż szkoła i pokazać jak fajnie można się uczyć różniąc się w pomysłach i strategiach, a także bawić matematyką. Będą mogli nawiązać kontakty rówieśnicze. Wspólny wyjazd pozwoli im osiągać lepsze wyniki w konkursach i rozwijać ich zainteresowania.
Działaniami w ramach projektu będą objęci uczniowie z klas IV- VII z terenu gminy Kowalewo Pom. W konkursie matematycznym i turniejach będzie brało udział ok. 100 uczniów, natomiast w warsztatach w Gdańsku ogółem 32 uczniów (SP Kowalewo Pom., SP Pluskowęsy, SP Wielka Łąka, SP Wielkie Rychnowo).
W projekcie zawarliśmy następujące zadania do zrealizowania:
1. Etap szkolny „Gminnego Konkursu Matematycznego klas IV-VI”.
2. Warsztaty matematyczne z szyfrowania:
- zajęcia dla zakwalifikowanych uczniów do GKM, przeprowadzone przez nauczycieli matematyki w poszczególnych szkołach gminy.
3. Gminny turniej gry SHERLOCK.
4. Gminny turniej gry RUMMIKUB.
4. Etap gminny „Gminnego Konkursu Matematycznego klas IV-VI”.
5. Dwudniowe warsztaty matematyczne w Gdańsku.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect