DSC02169 1024x768Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim zorganizowała Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy adresowany do uczniów klas V- VI szkół podstawowych. Patronat nad konkursem przyjął Burmistrz Miasta Pan Andrzej Grabowski. Nasz konkurs zaszczycili goście w osobach: Sekretarz Gminy, pani Ewy Bąk, która przybyła w zastępstwie pana Burmistrza, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, pani Maria Mazurkiewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Donata Midura, Państwo Izabela i Jacek Dębscy, sponsorzy naszego konkursu, Dyrektor SP w Wielkiej Łące pani Danuta Drożdża oraz Dyrektor naszej placówki pan Benedykt Mroziński. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: przewodnicząca pani Małgorzata Pęcherska-Żary - wicedyrektor naszej szkoły", pani Anna Dalke - pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie oraz pani Jolanta Parda - nauczyciel SP w Kowalewie.
Celami konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej,
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,
- kształtowanie postaw proekologicznych.

Miłym wprowadzeniem w tematykę ochrony przyrody i najbliższego środowiska były przepiękne piosenki w wykonaniu naszego chóru pod opieką pani Jolanty Cierniakowskiej i pani Justyny Rak.

W konkursie wzięło udział sześć trzy – osobowych drużyn szkół podstawowych:
1) SP nr 31 Z Torunia,
2) SP nr 1 z Golubia-Dobrzynia,
3) SP z Wielkiej Łąki,
4) SP z Wielkiego Rychnowa,
5) dwie 3-osobowe drużyny z Kowalewa Pomorskiego.
Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach:
• rozwiązanie testu ekologicznego,
• ułożenie puzzli oraz nazwanie typu krajobrazu, który powstał po ułożeniu wszystkich elementów,
• rozwiązanie krzyżówki,
• rozpoznawanie roślin i zwierząt na ilustracjach,
• rozwiązanie rebusów wraz z podaniem haseł,
• rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu przyrody i ekologii.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce – drużyna I ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie w składzie: Bartosz Błaszkiewicz, Zuzanna Midura, Paweł Panak,
II miejsce – drużyna z Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w składzie: Jagoda Ignasiak, Ignacy Jarzemski, Marcin Melerski,
III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w składzie: Adam Kamiński, Martyna Okurowska, Mikołaj Siwiec,
IV miejsce – drużyna II ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie w składzie: Karina Jankowska, Karolina Putz, Tomasz Szyszko,
V miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w składzie: Paulina Derewecka, Wiktoria Romanowska, Karolina Śliwińska,
VI miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w składzie: Magdalena Branicka, Kacper Guzowski, Anna Wróbel.
Konkurs został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Państwo Izabela i Jacek Dębscy byli sponsorami słodkich upominków dla uczestników konkursu. Pani Wicekurator Oświaty przekazała zwycięskiej drużynie pamiątkowy album oraz latarkę do badań terenowych. Kolejnym sponsorem była Rada Rodziców naszej szkoły.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, Dyrektorom Szkół, nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.
Miłe dla nas były słowa o przyjemnej atmosferze konkursu , atrakcyjnych nagrodach oraz słodyczach, które otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Są one dla nas motywacją do przeprowadzenia kolejnej jego edycji.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect