DSCN3117 1024x768Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. od czterech lat biorą udział w kolejnych etapach IV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Mała Liga Zadaniowa”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie.
Przeprowadzony jest w kilku etapach. W lutym 2018r. odbył się etap szkolny, a w marcu 2018r.etap rejonowy tego konkursu. W wyniku tych etapów do konkursu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie osoby z naszej szkoły Tomasz Walenda i Marta Bocianowska. 21 kwietnia 2018 r. po raz czwarty spotkali się najlepsi mali matematycy województwa kujawsko – pomorskiego. W tym dniu odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego klas III „Mała Liga Zadaniowa”.


Szkoła gościła 65 uczestników z 30 szkół: z Bydgoszczy, Torunia, Łysomic, Brodnicy, Kowalewa Pomorskiego, Radzynia Chełmińskiego, Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego.
Nasi reprezentanci poradzili sobie znakomicie.
Finaliści odebrali gratulacje i nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna pana Wojciecha Berezy, Kujawsko – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty pani Marii Mazurkiewicz oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 pani Ilony Czarneckiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, Uroczystość podsumowania umilił występ szkolnego zespołu wokalnego oraz zespół taneczny.
Gratulujemy Tomkowi i Marcie, ponieważ znaleźli się w gronie najlepszych matematyków.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect