IMG 20240326 WA0001            W tym roku 22 marca nasza szkoła wzięła udział w akcji PAH – Światowy Dzień Wody. Tym razem celebrowany jest pod hasłem „Woda dla pokoju”.

Włączając się w akcję Światowy Dzień Wody, chcieliśmy przypomnieć wszystkim, że czysta woda jest życiem, a dostęp do niej prawem każdego człowieka. Musimy pamiętać, iż mimo, że zbiorniki wodne zajmują 71% powierzchni globu, jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka,  a mniej niż 1% to woda pitna.

            Dzień Wody stał się pretekstem do tego, by małymi krokami zmieniać nasze nawyki na lepsze. Każdy z nas może dbać o zasoby wodne na świecie i tym samym czuć się współodpowiedzialnym za przyszłe pokolenia. Musimy pamiętać, że rosnące zapotrzebowanie na wodę powoduje wyczerpywanie się naturalnych zasobów wód gruntowych w pobliżu miast. Nieodpowiednie zarządzanie odpadami czy brak sanitariatów powodują zanieczyszczenie gleb oraz skażenie wód gruntowych i powierzchniowych, które nie nadają się do użytku lub wymagają kosztownych instalacji oczyszczających. Co zatrważające według raportu ONZ, aż 2 miliardy ludzi nadal nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej w swoim domu. Jedna trzecia ludności świata nie ma w domu możliwości umycia rąk!

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect